Vi ønsker å gi både barn og voksne gode musikalske opplevelser. Og ikke bare når dere er med på Musikklek. Kanskje kan stundene sammen inspirere til å synge, spille og danse mer hjemme også?

Scroll ned

Sang, spill,
dans og bevegelse

Musikklek

Musikkaktivitet i sine mange former og varianter, med sang, bevegelse, spill på instrumenter som rasleegg eller djembe, gir mulighet til å møtes som likestilte og jevnbyrdige, uansett alder eller bakgrunn.

På Musikklek opplever vi ofte flott og varm stemning. Ungene lytter til musikken med hele seg, de voksne er der for og med barna sine, og sammen skapes det mange gyldne øyeblikk. 

Lek med musikk har vist seg å ha en forbløffende positiv effekt på barnets utvikling, noe all forskning bekrefter. Vi ønsker å gi barn og foreldre gode opplevelser rundt musikken, og bidra til en helhetlig utvikling av barnet kunstnerisk/musikalsk, sosialt, språklig, motorisk og kognitivt.

For barnet er nettopp din stemme den vakreste i verden. Så syng med den stemmen du har! På musikkgruppene legger vi all prestasjonsangst på hylla og utfolder oss med stemme, bevegelse og dans. Velkommen som den du er!

  • Musikkgruppene ledes av godt kvalifiserte musikkpedagoger.
  • Vi holder til midt i sentrum av Stavanger, i underetasjen i Sølvberget bibliotek og kulturhus
  • Vi er livssynsnøytrale
Kristine har ledet musikkgrupper ved Barnas Kulturverksted i en årrekke. Hun er blant annet faglærer med musikk og drama, og har master med fokus på estetiske læringsprosesser.  Hun har bakgrunn som kulturskolelærer, lærer for døve/hørselshemmede, kursholder i barnehager, kordirigent, og som leder av musikk-og dramaaktivitet for barn, ungdom og eldre med ulike bakgrunner og behov.
Elisabeth er utdannet pedagog og fløytist fra Stavanger, Oslo og Zürich. Hun har lang erfaring i ledelse av ulike musikkaktiviteter med små barn, asylsøkere og flyktninger i Barnas Kulturverksted, samt kursledelse for musikkpedagoger, barnehageansatte og andre som jobber med små barn.
Hun er ansatt på Institutt for barnehagelærerutdanning UiS og ved Stavanger katedralskole Bjergsted. Elisabeth er pedagogisk leder for Barnas Kulturverksted.Eddie er daglig leder for Barnas Kulturverksted og grunnla «nye Barnas kulturverksted høsten 1996». Han har gjennom hele livet formidlet konserter, kurs og forestillinger til barn. Eddie er utdannet slagverker fra høyskoler og har studert og jobbet i hele verden. Han er ansatt ved musikk, dans , drama Stavanger katedralskole, Bjergsted og turnerer jevnlig for DKS og med egne prosjekter der han gjør alt fra solo- og bandprosjekter, happenings, familie- og barnekonserter og musikk til teater og dans.
Utviklet av Impress publisering
Norsk
English